Till toppen

12ii -- Passagerare och gods efter inhemska flygplatser, 2019-2021

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Helsingfors-Vanda , Enontekis ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Inklusive spädbarn. Årssumman för det senaste statistikåret omfattar statistik för januari ända till den senaste statistikmånaden.