To the Top

12ii -- Passagerare och gods efter inhemska flygplatser, 2019-2021
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Rapporterande flygplats
Obligatoriskt *
Typ av flygning
Obligatoriskt *
Ankomst/avgång
Obligatoriskt *
Andra flygplatsen
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

År

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Rapporterande flygplats

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Helsingfors-Vanda , Enontekis ,

Valda 0 Totalt 21

Typ av flygning

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Ankomst/avgång

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Andra flygplatsen

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Inklusive spädbarn. Årssumman för det senaste statistikåret omfattar statistik för januari ända till den senaste statistikmånaden.