Till toppen

11z3 -- Studerande och examina (Statistikcentralens utbildningsklassificering), 2001-2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 19

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Universitet total , Konstuniversitet , Åbo universitet ,

Valda 0 Totalt 15

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 612101 Ped. kand., lärare inom småbarnspedagogik; Ped. kand. (lägre), barnträdgårdslärare , 612102 Ped. kand. (lägre), klasslärare (inte lärarbehörighet) ,

Valda 0 Totalt 553

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner

Universitet

Universiteten enligt situationen år 2019.

Utbildningsnivå

Nationella utbildningsklassificeringen 2016

Utbildning

Koulutuksen koulutuskoodi

Uppgifter

Nya universitetsstuderande, totalt

Nya universitetsstuderande enligt tidpunkten då den studerandes studierätt för nuvarande examen började vid universitetet i fråga fr.o.m. år 2012.

Universitetsstuderande, totalt

Studerande år 2001 enligt situationen 31.12.2001. Studerande från 2002 enligt situationen 20.9.

Universitetsexamina, totalt

Erikoislääkärit ja erikoishammaslääkärit eivät ole enää 1.2.2015 alkaen tutkintoon johtavaa koulutusta.