Till toppen

11z2 -- Studerande och examina (Nationella utbildningsklassificeringen 2016), 2001-2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 19

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Universitet total , Konstuniversitet , Åbo universitet ,

Valda 0 Totalt 15

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , De pedagogiska områdena , De humanistiska och konstnärliga områdena ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner

Universitet

Universiteten enligt situationen år 2019.

Utbildningsområden

Nationella utbildningsklassificeringen 2016

Utbildningsnivå

Nationella utbildningsklassificeringen 2016

Uppgifter

Nya universitetsstuderande, totalt

Nya universitetsstuderande enligt tidpunkten då den studerandes studierätt för nuvarande examen började vid universitetet i fråga fr.o.m. år 2012.

Universitetsstuderande, totalt

Studerande år 2001 enligt situationen 31.12.2001. Studerande från 2002 enligt situationen 20.9.

Universitetsexamina, totalt

Erikoislääkärit ja erikoishammaslääkärit eivät ole enää 1.2.2015 alkaen tutkintoon johtavaa koulutusta.