12bs -- Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå, kommun, landskap, kön och ålder, 2007-2018
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

Område

Totalt 333 Valda

Sök

Ålder

Totalt 14 Valda

Sök

Kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-11-05
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Den 15 år fyllda befolkningen 31.12:
antal
Personer som har inte avlagt examen efter grundskolenivån:
antal
Andelen personer som har inte avlagt examen efter grundskolenivån, %:
procent
Personer som avlagt examen efter grundskolenivån:
antal
Andelen personer som har avlagt examen efter grundskolenivån, %:
procent
Personer som avlagt examen på andra stadiet:
antal
Andelen personer som har avlagt examen på andra stadiet, %:
procent
Personer som avlagt examen på specialyrkesutnildningsnivå:
antal
Personer som avlagt examen på högre nivån, totalt:
antal
Andelen personer som har avlagt examen på högre nivån, %:
procent
Personer som avlagt examen på lägsta högre nivån:
antal
Personer som avlagt examen på lägre högskolenivån:
antal
Personer som avlagt examen på högre högskolenivån:
antal
Personer som avlagt examen på forskarutbildningsnivån:
antal
Befolkning enligt utbildningsnivåmätaren som baserar sig på utbildningslängden:
indextal
Kommande uppdatering
2020-11-05
Skapad datum
2019-10-31
Källa
Befolkningens utbildningsstruktur, Statistikcentralen
Matris
003_12bs_2018
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Område
Område
Ålder
Ålder
Kön
Kön