Till toppen

111l -- Huvudsaklig verksamhet bland personer som avlagt examen ett år efter examen, 2007-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 14

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 31 Gymnasieutbildning , 32 Yrkesutbildning ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Allmänbildande utbildning , De pedagogiska områdena , De humanistiska och konstnärliga områdena ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
. uppgift saknas

Utbildningsnivå

Nationella utbildningsklassificeringen 2016

Bostadslandskap

Bostadslandskap i slutet av statistikåret

Utbildningsområde

Nationella utbildningsklassificeringen 2016

Uppgifter

Utexaminerade totalt (antal)

Utexaminerade totalt året före statistikåret efter högsta examen under statistikåret.

Heltidssysselsatta (antal)

Till heltidssysselsatta hör personer som hade ett gällande anställningsförhållande årets sista vecka och inte var arbetslösa arbetssökande vid arbetskraftsbyrån, studerande inom utbildning som leder till examen eller utförde bevärings- eller civiltjänst. Också anställningar som varat mindre än en månad har räknats med. Uppgiften om sysselsättning baserar sig på arbetspensionsuppgifter och uppgifter från skattemyndigheterna.

Sysselsatta studerande (antal)

Sysselsatta studerande har 20.9. studerat inom utbildning som leder till examen och de har haft ett gällande anställningsförhållande statistikårets sista vecka.

Heltidsstuderande (antal)

Till studerande hör studerande inom examensinriktad gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning. Till studerande har dessutom räknats de personer som enligt Folkpensionsanstaltens studiestödsregister har fått studiestöd under höstterminen eller som enligt arbetsministeriets register över arbetssökande har deltagit i arbetskraftsutbildning årets sista vecka.

Arbetslösa (antal)

Till arbetslösa räknas personer som enligt arbetsministeriets register över arbetssökande var arbetslösa årets sista arbetsdag. Vilka personer som räknas till arbetslösa har avgjorts innan man avgjort vilka som räknas till sysselsatta.

Övriga (antal)

Till gruppen övriga hör huvudsakligen personer som utfört bevärings- och civiltjänst samt pensionärer och personer som utför hushållsarbete.