Till toppen

StatFin

 1. 111l -- Huvudsaklig verksamhet bland personer som avlagt examen ett år efter examen, 2007-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3575295 Ändrad senast: 2022-01-20

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2020 (14)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, 31 Gymnasieutbildning, 32 Yrkesutbildning, 33 Yrkesexamen, ..., 82 Doktorsexamen (13)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Bostadslandskap: Totalt, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Ökand (21)
  5. Utbildningsområde: Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Utbildningsområde totalt (13)
  6. Uppgifter: Utexaminerade totalt (antal), Heltidssysselsatta (antal), Sysselsatta studerande (antal), Heltidsstuderande (antal), ..., Övriga (antal) (6)


 2. 11lb -- Huvudsaklig verksamhet bland personer som avlagt examen ett år efter examen efter bostadsladnskap och ålder, 2011-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 294798 Ändrad senast: 2022-01-20

  1. Bostadslandskap: Totalt, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Ökand (21)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, 31 Gymnasieutbildning, 32 Yrkesutbildning, 33 Yrkesexamen, ..., 82 Doktorsexamen (13)
  3. Ålder: Åldersklasser totalt, - 24, 25 - 29, 30 - 34, 35 - (5)
  4. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  5. Uppgifter: Utexaminerade totalt (antal), Sysselsatta (antal), Studerande (antal), Arbetslösa (antal), Övriga (antal) (5)