Till toppen

132x -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå och utbildningsområde, 2019-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Allmänbildande utbildning , De pedagogiska områdena ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Gymnasieutbildning , Yrkesutbildning ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner

Uppgifter

Studerande (antal)

Uppgifterna om studerandena beskriver situationen den 20 september. I fråga om yrkesutbildning fr.o.m. år 2019 gäller uppgiften om tvärsnittstidpunkten alla studerande oberoende av hur kunnandet förvärvats. Kunnande kan förvärvas genom utbildning i läroanstaltsform, utbildningsavtal och läroavtal. Antalet studerande vid tvärsnittstidpunkten är inte jämförbart med antalet studerande under tidigare år eftersom uppgiften från tvärsnittstidpunkten 20.9 före år 2019 innehöll läroavtalsstuderande under hela statistikåret. Fr.o.m. år 2019 räknas läroavtalsstuderande med bara om de vid tvärsnittstidpunkten varit inskrivna hos utbildningsanordnaren som studerande.

Sysselsatta studerande (antal)

Sysselsatta studerande har 20.9. studerat inom utbildning som leder till examen och de har haft ett gällande anställningsförhållande statistikårets sista vecka.

Sysselsatta studerande, %

Sysselsatta studerande har 20.9. studerat inom utbildning som leder till examen och de har haft ett gällande anställningsförhållande statistikårets sista vecka.