Till toppen

StatFin

 1. 11qy -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå och ålder, 2007-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 48801 Ändrad senast: 2020-03-12

  1. Ålder: Totalt, 18, 19, 20, ..., 25 - (9)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkesexamen, ..., Doktorsexamen (13)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  5. Uppgifter: Studerande (antal), Sysselsatta studerande (antal), (2)


 2. 11qu -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå och utbildningsområde, 2007-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 62752 Ändrad senast: 2020-03-12

  1. Utbildningsområden: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, ..., Tjänstebranschen (12)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkesexamen, ..., Doktorsexamen (13)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  5. Uppgifter: Studerande (antal), Sysselsatta studerande (antal), (2)


 3. 11qx -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå och bostadslandskap, 2008-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 87328 Ändrad senast: 2020-03-12

  1. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkesexamen, ..., Doktorsexamen (13)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  5. Uppgifter: Studerande (antal), Sysselsatta studerande (antal), (2)


 4. 132x -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå och utbildningsområde, 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17329 Ändrad senast: 2021-03-12

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. År: 2019, (1)
  3. Utbildningsområden: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, ..., Tjänstebranschen (12)
  4. Utbildningsnivå: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkesexamen, ..., Doktorsexamen (12)
  5. Uppgifter: Studerande (antal), Sysselsatta studerande (antal), (2)


 5. 132y -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå och bostadslandskap, 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20532 Ändrad senast: 2021-03-12

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. År: 2019, (1)
  3. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., Okänd (21)
  4. Utbildningsnivå: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkesexamen, ..., Doktorsexamen (12)
  5. Uppgifter: Studerande (antal), Sysselsatta studerande (antal), (2)


 6. 132z -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå och ålder, 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14946 Ändrad senast: 2021-03-12

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. År: 2019, (1)
  3. Ikä: Yhteensä, 18, 19, 20, ..., 25 - (9)
  4. Utbildningsnivå: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkesexamen, ..., Doktorsexamen (12)
  5. Uppgifter: Studerande (antal), Sysselsatta studerande (antal), (2)