Till toppen

006 -- Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning år 2011 före utgången av år 2016 (lägre och högre högskoleexamen) efter härkomst

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Studerande, totalt , Personer med finländsk bakgrund totalt , ...Finländsk bakgrund, inrikes född ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Nya studerande 2011, totalt , Lägre högskoleexamen 2016 , Högre högskoleexamen 2016 ,

Valda 0 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner

syntyp2

Statistikcentralen har under år 2012 infört en ny klassificering efter härkomst. En liknande klassificering används redan i de övriga nordiska länderna. Härkomst och bakgrundsland bestäms utgående från uppgiften om födelseland för en persons föräldrar. Med hjälp av klassificeringen efter härkomst är det lätt att särskilja utrikes födda och inrikes födda personer med utländsk bakgrund.

Information

Information