Till toppen

StatFin

 1. 13fy -- Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning, 2014-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 814978 Ändrad senast: 2022-03-17

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, Handel, administration och juridik, ..., Tjänstebranschen (10)
  5. Studietid: 3.5 år, 4.5 år, 5.5 år, (3)
  6. Uppgifter: Nya studerande, Påbörjad yrkesexamen avlagd, Påbörjad yrkesexamen avlagd, %, Annan yrkesexamen, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans, % (17)


 2. 13gr -- Studiegången för nya gymnasiestuderande, 2014-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 99503 Ändrad senast: 2022-03-17

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., Okänd (21)
  4. Studietid: 3.5 år, 4.5 år, 5.5 år, (3)
  5. Uppgifter: Nya studerande, Studentexamen, Studentexamen, %, Annan examen, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans, % (15)


 3. 13h1 -- Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning, 2014-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2170732 Ändrad senast: 2022-03-17

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  5. Studietid: 3.5 år, 4.5 år, 5.5 år, 6.5 år, ..., 8.5 år (6)
  6. Uppgifter: Nya studerande, Påbörjad yrkeshögskoleexamen avlagd, Påbörjad yrkeshögskoleexamen avlagd, %, Annan yrkeshögskoleexamen, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans, % (21)


 4. 13h9 -- Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning (lägre or högre högskoleexamen), 2014-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1861133 Ändrad senast: 2022-03-17

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  5. Studietid: 3.5 år, 4.5 år, 5.5 år, 6.5 år, ..., 8.5 år (6)
  6. Uppgifter: Nya studerande, Lägre högskoleexamen, Lägre högskoleexamen, %, Högre högskoleexamen, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans, % (17)