Till toppen

StatFin

 1. 11sd -- Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning år 2014 före utgången av år 2019, 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37863 Ändrad senast: 2021-06-09

  1. År: 2019, (1)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK07 Päijänne-Tavastland, ..., MK19 Lappland (17)
  4. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  5. Uppgifter: Nya studerande 2014, totalt, Lägre högskoleexamen 2019, Högre högskoleexamen 2019, Annan examen 2019, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans 2019 (9)


 2. 11sb -- Studiegången för nya gymnasiestuderande år 2016 före utgången av år 2019, 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19220 Ändrad senast: 2021-03-12

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. År: 2019, (1)
  3. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., Utlandet (21)
  4. Uppgifter: Nya studerande 2016, totalt, Studentexamen 2019, Annan examen 2019, Ingen examen, studerade på gymnasium 2019, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans 2019 (8)


 3. 11sc -- Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) år 2016 före utgången av år 2019, 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35789 Ändrad senast: 2021-03-12

  1. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2019, (1)
  4. Utbildningsområden: Totalt, De humanistiska och konstnärliga områdena, Handel, administration och juridik, De naturvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (9)
  5. Uppgifter: Nya studerande 2016, totalt, Påbörjad yrkesexamen avlagd 2019, Annan yrkesexamen 2019, Annan examen 2019, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans 2019 (9)


 4. 11se -- Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning år 2015 före utgången av år 2019 (ungdomsutbildning), 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45550 Ändrad senast: 2021-03-12

  1. År: 2019, (1)
  2. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  3. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Nya studerande 2015 totalt, Påbörjad yrkeshögskoleexamen avlagd 2019, Annan yrkeshögskoleexamen 2019, Universitetexamen 2019, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans 2019 (11)


 5. 003 -- Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning år 2012 före utgången av år 2017 (lägre och högre högskoleexamen)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21412 Ändrad senast: 2019-03-14

  1. Utbildningslandskap: Landskaper totalt, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Lappland (16)
  2. Utbildningsområden: Utbildningsområde totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Nya studerande 2012, totalt, Lägre högskoleexamen 2017, Högre högskoleexamen 2017, Annan examen 2017, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans 2017 (9)


 6. 004 -- Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning år 2012 före utgången av år 2016 (ungdomsutbildning)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27995 Ändrad senast: 2018-03-14

  1. Utbildningslandskap: Landskaper totalt, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  2. Utbildningsområden: Utbildningsområde totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Nya studerande 2012 totalt, Påbörjad yrkeshögskoleexamen avlagd 2016, Annan yrkeshögskoleexamen 2016, Universitetexamen 2016, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans 2016 (11)


 7. 005 -- Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning år 2013 före utgången av år 2017 (ungdomsutbildning)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27521 Ändrad senast: 2019-03-14

  1. Utbildningslandskap: Landskaper totalt, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  2. Utbildningsområden: Utbildningsområde totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Nya studerande 2013 totalt, Påbörjad yrkeshögskoleexamen avlagd 2017, Annan yrkeshögskoleexamen 2017, Universitetexamen 2017, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans 2017 (11)


 8. 006 -- Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning år 2011 före utgången av år 2016 (lägre och högre högskoleexamen) efter härkomst

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7803 Ändrad senast: 2018-03-14

  1. syntyp2: Studerande, totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, ...Finländsk bakgrund, inrikes född, ...Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., ...Utländsk bakgrund, utrikes född (7)
  2. Information: Nya studerande 2011, totalt, Lägre högskoleexamen 2016, Högre högskoleexamen 2016, Annan examen 2016, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans 2016 (9)