Till toppen

StatFin

 1. 136b -- Studerande och examina (Nationella utbildningsklassificeringen 2016), 2001-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 641516 Ändrad senast: 2021-05-12

  1. År: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2020 (20)
  2. Universitet: Universitet total, Konstuniversitet, Åbo universitet, Östra Finlands universitet, ..., Försvarshögskolan (15)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Okända (12)
  5. Utbildningsnivå: Totalt, 63 Lägre högskoleexamen, 72 Högre högskoleexamen, 73 Specialiseringsutbildning för läkare, ..., 82 Doktorsexamen (6)
  6. Uppgifter: Nya universitetsstuderande, totalt, Universitetsstuderande, totalt, Universitetsexamina, totalt, (3)


 2. 136c -- Studerande och examina (Statistikcentralens utbildningsklassificering), 2001-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24520612 Ändrad senast: 2021-05-12

  1. År: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2020 (20)
  2. Universitet: Universitet total, Konstuniversitet, Åbo universitet, Östra Finlands universitet, ..., Försvarshögskolan (15)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Utbildningsnivå: Totalt, 63 Lägre högskoleexamen, 72 Högre högskoleexamen, 73 Specialiseringsutbildning för läkare, ..., 82 Doktorsexamen (6)
  5. Utbildning: SSS Totalt, 612101 Ped. kand., lärare inom småbarnspedagogik; Ped. kand. (lägre), barnträdgårdslärare, 612102 Ped. kand. (lägre), klasslärare (inte lärarbehörighet), 612103 Ped. kand. (lägre), speciallärare (inte lärarbehörighet), ..., 885601 Doktor i militärvetenskaper (557)
  6. Uppgifter: Nya universitetsstuderande, totalt, Universitetsstuderande, totalt, Universitetsexamina, totalt, (3)


 3. 136d -- Universitetsstuderande, -examina och nya universitetsstuderande (inskrivning vid universitetet), 2001-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 863264 Ändrad senast: 2021-05-12

  1. År: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2020 (20)
  2. Universitet: Universitet total, Konstuniversitet, Åbo universitet, Östra Finlands universitet, ..., Försvarshögskolan (15)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Okända (12)
  5. Utbildningsnivå: Totalt, 63 Lägre högskoleexamen, 72 Högre högskoleexamen, 73 Specialiseringsutbildning för läkare, ..., 82 Doktorsexamen (6)
  6. Uppgifter: Nya universitetsstuderande, totalt, Universitetsstuderande, totalt, Universitetsexamina, totalt, (3)