Till toppen

133y -- Grundläggsutbildning för vuxna, 2020-2021

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Esbo , Euraåminne ,

Valda 0 Totalt 55

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Grundskolor , Specialskolor på grundskolenivå ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Uppgifter

Studenter inom grundläggande utbildning, totalt

Fram till år 2019 har uppgifterna om grundläggande utbildning för vuxna publicerats i statistiken Vuxenutbildning vid läroanstalter. Fr.o.m. år 2020 baserar sig uppgifterna på utbildningsstyrelsens informationsresurs Koski.