Till toppen

StatFin

 1. 133w -- Grundskolelever, 2020-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22748697 Ändrad senast: 2022-03-31

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Utlandet (310)
  2. Läroanstaltens undervisningsspråk: Totalt, finska, svenska, finska/svenska, ..., Annat språk (6)
  3. Årskurs: Totalt, Förskoleundervisning, Årskurs 1, Årskurs 2, ..., Påbyggnadsundervisning (12)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ägartyp: Totalt, Privat, Staten, Kommunen, ..., Landskapet Åland (6)
  6. Läroanstaltstyp: Totalt, Grundskolor, Specialskolor på grundskolenivå, Gymnasier, ..., Folkhögskolor (7)
  7. År: 2020, 2021, (2)
  8. Uppgifter: Elever totalt, (1)


 2. 133y -- Grundläggsutbildning för vuxna, 2020-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 70380 Ändrad senast: 2022-03-31

  1. År: 2020, 2021, (2)
  2. Område: HELA LANDET, Esbo, Euraåminne, Forssa, ..., Äänekoski (55)
  3. Läroanstaltens undervisningsspråk: Totalt, finska, svenska, finska/svenska, (4)
  4. Läroanstaltstyp: Totalt, Grundskolor, Specialskolor på grundskolenivå, Gymnasier, ..., Medborgarinstitut (8)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  6. Uppgifter: Studenter inom grundläggande utbildning, totalt, (1)


 3. 138c -- Elever, förskoleundervisning, 2020-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55784 Ändrad senast: 2022-03-31

  1. År: 2020, 2021, (2)
  2. Förskoleundervisning ordnad: Förskoleundervisning totalt, I samband med småbarnspedagogik, I samband med grundläggande utbildning, (3)
  3. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Utlandet (293)
  4. Ålder: Totalt, - 5, 6, 7 -, (4)
  5. Uppgifter: Elever totalt, (1)


 4. 133x -- Elever, förskoleundervisning, 2015-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45919 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. Förskoleundervisning ordnad: Förskoleundervisning totalt, I samband med småbarnspedagogik, I samband med grundläggande utbildning, (3)
  2. Område: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Jomala (295)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  4. Uppgifter: Elever totalt, (1)


 5. 133z -- Grundskolelever, 2011-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1880595 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Läroanstaltens undervisningsspråk: Totalt, finska, svenska, finska/svenska, ..., Annat språk (6)
  3. Årskurs: Totalt, Förskoleundervisning, Årskurs 1, Årskurs 2, ..., Påbyggnadsundervisning (12)
  4. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  5. Uppgifter: Grundskolelever totalt, Flickor, Pojkar, (3)


 6. 13jk -- Av personer i läropliktsåldern vid andra läroanstalter än i grundskolan, 1990-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9830 Ändrad senast: 2022-03-31

  1. År: 1990, 1995, 1996, 1997, ..., 2021 (28)
  2. Uppgifter: Elever som fått uppskov, I hemundervisning, Tillfälligt utomlands, Totalt, (4)


 7. 13jn -- Elever i grundläggande utbildning i slutet av vårterminen, 2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4591301 Ändrad senast: 2022-03-31

  1. År: 2021, (1)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Utlandet (295)
  3. Läroanstaltens undervisningsspråk: Totalt, finska, svenska, finska/svenska, ..., Annat språk (6)
  4. Ägartyp: Totalt, Privat, Staten, Kommunen, Samkommun (5)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Läroanstaltstyp: Totalt, Grundskolor, Specialskolor på grundskolenivå, Gymnasier, ..., Folkhögskolor (7)
  7. Årskurs: Totalt, Årskurs 1, Årskurs 2, Årskurs 3, ..., Påbyggnadsundervisning (11)
  8. Uppgifter: Elever totalt, (1)