To the Top
 1. 133w -- Grundskolelever, 2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11426620 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. Område: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Utlandet (311)
  2. Läroanstaltens undervisningsspråk: Totalt, finska, svenska, finska/svenska, ..., Annat språk (6)
  3. Årskurs: Totalt, Förskoleundervisning, Årskurs 1, Årskurs 2, ..., Påbyggnadsundervisning (12)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Ägartyp: Totalt, Privat, Staten, Kommunen, ..., Landskapet Åland (6)
  6. Läroanstaltstyp: Totalt, Grundskolor, Specialskolor på grundskolenivå, Gymnasier, ..., Folkhögskolor (7)
  7. År: 2020, (1)
  8. Uppgifter: Elever totalt, (1)


 2. 133x -- Elever, förskoleundervisning, 2015-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45919 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. Förskoleundervisning ordnad: Förskoleundervisning totalt, I samband med småbarnspedagogik, I samband med grundläggande utbildning, (3)
  2. Område: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Jomala (295)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  4. Uppgifter: Elever totalt, (1)


 3. 133y -- Grundläggsutbildning för vuxna, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 34675 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. År: 2020, (1)
  2. Område: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Rovaniemi (49)
  3. Läroanstaltens undervisningsspråk: Totalt, finska, svenska, finska/svenska, (4)
  4. Läroanstaltstyp: Totalt, Grundskolor, Gymnasier, Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå, ..., Medborgarinstitut (7)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  6. Uppgifter: Studenter inom grundläggande utbildning, totalt, (1)


 4. 133z -- Grundskolelever, 2011-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1880595 Ändrad senast: 2021-03-31

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Läroanstaltens undervisningsspråk: Totalt, finska, svenska, finska/svenska, ..., Annat språk (6)
  3. Årskurs: Totalt, Förskoleundervisning, Årskurs 1, Årskurs 2, ..., Påbyggnadsundervisning (12)
  4. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  5. Uppgifter: Grundskolelever totalt, Flickor, Pojkar, (3)