Till toppen

StatFin

 1. 11c3 -- Studerande och examina i examensinriktad utbildning (Statistikcentralens utbildningsklassificering), 2004-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3340718 Ändrad senast: 2021-10-22

  1. Utbildning: SSS Totalt, 001101 Förskoleundervisning i grundskolan, 001102 Förskoleundervisning i daghem, 020075 Påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, ..., 885601 Doktor i militärvetenskaper (1378)
  2. Utbildningssektor: Totalt, Utbildning pä grundnivå, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, ..., Universitetsutbildning (6)
  3. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2020 (17)
  4. Uppgifter: Nya studerande totalt, Nya studerande, kvinnor, Nya studerande, män, Studerande totalt, ..., Avlagda examina, män (9)


 2. 11c4 -- Studerande med främmande modersmål och utländska studerande i examensinriktad utbildning efter grundnivå, efter utbildningsområde och utbildningssektor, 2004-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 369588 Ändrad senast: 2021-10-22

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (312)
  2. Utbildningssektor: Totalt, Utbildning på grundnivå, Utbildning efter grundnivå totalt, Gymnasieutbildning, ..., Universitetsutbildning (7)
  3. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2020 (17)
  4. Uppgifter: Studerande totalt, Utländsk studerande, Studerande med främmande språk som modersmål, (3)


 3. 11c5 -- Befolkningen och studerande och examina i examensinriktad utbildning efter grundnivå, efter utbildningsgrupp och ålder, 2004-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 434950 Ändrad senast: 2020-11-26

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Utbildningsslag: Totalt, Gymnasieutbildning, läroplan för unga, Gymnasieutbildning, läroplan för vuxna, Yrkesinriktade grundexamina, ..., Universitet, påbyggnadsutbildning (licentiat- och doktorsutbildning, specialiseringsutbildning för läkare) (9)
  3. Ålder: Totalt, 16, 17, 18, ..., 70 - (57)
  4. Uppgifter: Befolkning totalt, Befolkning, kvinnor, Befolkning, män, Nya studerande totalt, ..., Avlagda examina, kvinnor (12)


 4. 11c6 -- Studerande och examina i examensinriktad utbildning efter grundnivå, medborgarskap, kön, utbildningsektor, utbildningområde och utbildningsnivå, 2002-2019

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 119020119 Ändrad senast: 2020-11-27

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)
  2. Medborgarskap: Totalt, Afghanistan, Åland, Nederländerna, ..., Okänd (192)
  3. Utbildningssektor: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  4. Utbildningsområden: SSS Totalt, 00 Allmänbildande utbildning, 01 De pedagogiska områdena, 02 De humanistiska och konstnärliga områdena, ..., 10 Tjänstebranschen (12)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Utbildningsnivå: Totalt, 31 Gymnasieutbildning, 32 Yrkesutbildning, 33 Yrkesexamen, ..., 82 Doktorsexamen (14)
  7. Uppgifter: Nya studerande totalt, Studerande totalt, Avlagda examina totalt, (3)


 5. 11c7 -- Studerande och examina i examensinriktad utbildning efter grundnivå, språk, kön, utbildningsektor, utbildningområde och utbildningsnivå, 2002-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 192597132 Ändrad senast: 2021-12-10

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. Utbildningssektor: Totalt, Utbildning på grundnivå, Utbildning efter grundnivå totalt, Gymnasieutbildning, ..., Universitetsutbildning (7)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, 02 Småbarnspedagogik (3 år fyllda) och förskoleundervisning, 11 Grundläggande utbildning, årskurserna 1-6, 21 Grundläggande utbildning, årskurserna 7-9, ..., 82 Doktorsexamen (18)
  4. Utbildningsområden: SSS Totalt, 00 Allmänbildande utbildning, 01 De pedagogiska områdena, 02 De humanistiska och konstnärliga områdena, ..., 10 Tjänstebranschen (12)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Modersmål: Totalt, finska, svenska, samiska, ..., Okänt (163)
  7. Uppgifter: Nya studerande totalt, Studerande totalt, Avlagda examina totalt, (3)


 6. 12dc -- Studerande och examina i examensinriktad utbildning efter område och utbildningsområde (Nationella utbildningsklassificeringen), 2000-2019

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 51922995 Ändrad senast: 2020-11-26

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (314)
  3. Utbildningsområden: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De konstnärliga områdena, ..., Okända (31)
  4. Utbildningsslag: Totalt, Grundskoleutbildning, Grundläggande utbildning för vuxna, Gymnasieutbildning, läroplan för unga, ..., Universitet, påbyggnadsutbildning (licentiat- och doktorsutbildning, specialiseringsutbildning för läkare) (13)
  5. Uppgifter: Nya studerande totalt, Nya studerande, kvinnor, Nya studerande, män, Studerande totalt, ..., Avlagda examina, män (9)