Till toppen

135h -- Studerande vid gymnasieutbildning (Nationella utbildningsklassificeringen 2016), 2008-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Utbildningslandskap

Grunden för utbildningslandskap är den kommun där utbildningen sker.

Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildningen omfattar gymnasiets hela lärokurs, utbildning som leder till International Baccalaureate-examen, dvs. IB-examen, Reifeprüfung-examen/Deutsche Internationale Abitur-examen, dvs. DIA-examen (Helsingin Saksalainen koulu) och European Baccalaureate-examen, dvs. EB-examen (Europeiska skolan i Helsingfors).

Utbildningens språk

Utbildningens undervisningsspråk är inte alltid samma som läroanstaltens undervisningsspråk.