Till toppen

135r -- Studerande och examina i yrkesutbildning, 2019-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Yrkesinriktad grundexamen (omfattar inte utbildningsavtals- eller läroavtalsperioder) , Yrkesexamen (omfattar inte utbildningsavtals- eller läroavtalsperioder) ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , De pedagogiska områdena , De humanistiska och konstnärliga områdena ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas

Utbildningsslag

De studerande avlägger examen antingen i läroplansbaserad utbildning enligt reformen (övergångstid t.o.m. 31.12.2021) eller i utbildning som förbereder för fristående examen (övergångstid t.o.m. 31.12.2021). I utbildning enligt reformen kan ingå utbildningsavtals- och/eller läroavtalsperioder. Läroavtal ingår också i utbildningar under övergångsperioden.

Utbildningsnivå

Nationell Utbildningsklassificering 2016

Utbildningsområden

Nationell Utbildningsklassificering 2016

Område

Täckande uppgifter om utbildningslandskap är inte tillgängliga. Som lägesuppgift används det landskap där läroanstalten är belägen.

Uppgifter

Nya studerande i yrkesutbildning 20.9. (antal)

Omfattar alla yrkesinriktade grundexamina fr.o.m. år 2019. År 2018 ingick inte läroavtalsutbildning för yrkesinriktade grundexamina i antalet nya studerande 20.9.

Studerande i yrkesutbildning (antal)

Innehåller studerande under hela kalenderåret.

Studerande i yrkesutbildning 20.9. (antal)

Innehåller antalet studerande enligt tvärsnittstidpunkten 20.9. Fr.o.m. år 2019 alla yrkesinriktade grundexamina. År 2018 ingick inte läroavtalsutbildning för yrkesinriktade grundexamina i antalet studerande 20.9.

Examina i yrkesutbildning (antal)

Innehåller examina som avlagts under statistikåret.