Till toppen

StatFin

 1. 135r -- Studerande och examina i yrkesutbildning, 2019-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18211975 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. Utbildningsslag: Totalt, Yrkesinriktad grundexamen (omfattar inte utbildningsavtals- eller läroavtalsperioder), Yrkesexamen (omfattar inte utbildningsavtals- eller läroavtalsperioder), Specialyrkesexamen (omfattar inte utbildningsavtals- eller läroavtalsperioder), ..., Specialyrkesexamen (omfattar läroavtalsperioder) (13)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, 32 Yrkesutbildning, 33 Yrkesexamen, 41 Specialyrkesexamen, (4)
  3. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  4. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (22)
  5. Ålder då studierna inleddes: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., Okänd (12)
  6. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  7. År: 2019, 2020, (2)
  8. Uppgifter: Nya studerande i yrkesutbildning (antal), Nya studerande i yrkesutbildning 20.9. (antal), Studerande i yrkesutbildning (antal), Studerande i yrkesutbildning 20.9. (antal), Examina i yrkesutbildning (antal) (5)


 2. 137s -- Studerande och personer som genomgått utbildning inom handledande och förberedande utbildningar för utbildning på andra stadiet, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32700 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. År: 2020, (1)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK19 Lappland (19)
  4. Ålder: Totalt, 15, 16, 17, ..., 45 - (14)
  5. Utbildning: Totalt, Utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA), Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA), Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA), (4)
  6. Uppgifter: Studerande, Personen som genomgått utbildning, (2)