Till toppen

StatFin

 1. 135b -- Studerande vid yrkeshögskolor (Nationella utbildningsklassificeringen 2016), 2002-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18200930 Ändrad senast: 2021-04-19

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. Yrkeshögskola: Yrkeshögskola totalt, Centria ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Lab-ammattikorkeakoulu (25)
  3. Utbildningstyp: Utbildningstyp totalt, YH-examen, dagstudier, YH-examen, flerform, Högre yrkeshögskoleexamen, (4)
  4. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Utlandet (21)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  7. Uppgifter: Studerande, totalt, Nya studerande, totalt, Examina, totalt, (3)


 2. 135d -- Studerande vid yrkeshögskolor (Statistikcentralens utbildningsklassificering), 2002-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14065550 Ändrad senast: 2021-04-17

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. Yrkeshögskola: Yrkeshögskola totalt, Centria ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Lab-ammattikorkeakoulu (25)
  3. Utbildningstyp: Utbildningstyp totalt, YH-examen, dagstudier, YH-examen, flerform, Högre yrkeshögskoleexamen, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Utbildning: Totalt, Musikpedagog (YH), Danslärare (YH), Artenom (YH), ..., Tradenom (högre YH), säkerhetsbranschen (181)
  6. Uppgifter: Studerande, totalt, Nya studerande, totalt, Examina, totalt, (3)