Till toppen

StatFin

 1. 12yf -- Läroanstalternas undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen enligt utbildningens innehåll (utbildningsförvaltningens klassificering), 2019-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 83337 Ändrad senast: 2021-12-01

  1. Läroanstaltstyp: Totalt, Yrkesläroanstalter, Specialyrkesläroanstalter, Särskilda yrkesläroanstalter, ..., Övriga läroanstalter (14)
  2. Utbildningsområde och utbildningens innehåll: SSS Totalt, 0 Allmän utbildning, 002 Grundläggande utbildning, 003 Gymnasieutbildning, ..., 999 Annan utbildning (86)
  3. År: 2019, 2020, (2)
  4. Utbildningstyp: Totalt, Övrig yrkesutbildning, utbildning som fördjupar eller kompletterar yrkeskompetensen, Övrig yrkesutbildning, utbildning som förbereder för yrkesuppgifter, Arbetskraftsutbildning, ..., Övriga utbildningar (9)
  5. Uppgifter: Undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen vid läroanstalter (h), (1)


 2. 12yh -- Undervisningstimmar och deltagare i vuxenutbildning som inte leder till examen vid läroanstalter, 2019-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16395 Ändrad senast: 2021-12-01

  1. Läroanstaltstyp: Totalt, Yrkesläroanstalter, Specialyrkesläroanstalter, Särskilda yrkesläroanstalter, ..., Övriga läroanstalter (14)
  2. Utbildningstyp: Totalt, Övrig yrkesutbildning, utbildning som fördjupar eller kompletterar yrkeskompetensen, Övrig yrkesutbildning, utbildning som förbereder för yrkesuppgifter, Arbetskraftsutbildning, ..., Övriga utbildningar (9)
  3. År: 2019, 2020, (2)
  4. Uppgifter: Undervisningstimmar i vuxenutbildning som inte leder till examen vid läroanstalter (h), Deltagare i vuxenutbildning som inte leder till examen vid läroanstalter (antal), (2)