To the Top
 1. 11p8 -- Studerande vid gymnasieutbildning (Nationella utbildningsklassificeringen 2016), 2008-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 935358 Ändrad senast: 2020-06-16

  1. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Utlandet (21)
  2. Gymnasieutbildning: Totalt, Gymnasiets hela lärokurs, IB-examen, Deutsche Internationale Abitur; Reifeprüfung, EB-examen (5)
  3. Utbildningens språk: Totalt, finska, svenska, engelska, ..., tyska (6)
  4. Läroanstaltstyp: Totalt, Gymnasier, Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå, Yrkesläroanstalter, Folkhögskolor (5)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  7. Uppgifter: Studerande vid gymnasieutbildning (antal), Nya studerande vid gymnasieutbildning (antal), (2)


 2. 11pa -- Avlagda examina i gymnasieutbildning, 2008-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 93742 Ändrad senast: 2020-06-16

  1. Läroanstaltstyp: Totalt, Gymnasier, Skolor som omfattar grundskole- och gymnasienivå, Yrkesläroanstalter, Folkhögskolor (5)
  2. Utbildningens språk: Totalt, finska, svenska, (3)
  3. Termin då examen avlades: Totalt, Vår, Höst, (3)
  4. Ålder: Totalt, 17, 18, 19, ..., 30 (15)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  7. Uppgifter: Personer som avlagt studentexamen (avtal), (1)