Till toppen

12g7 -- Driftsutgifterna för utbildning per studerande efter utbildningssektor, 2000-2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 20

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Förskoleundervisning , Grundläggande undervisning , Gymnasieutbildning ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
. uppgift saknas

Uppgifter

Driftsutgifterna för utbildning per studerande efter utbildningssektor, euro

Driftsutgifterna för utbildning per studerande efter utbildningssektor.