Till toppen

12g6 -- Driftsutgifterna för utbildning efter användningsmål, 2000-2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 20

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Förskoleundervisning , Grundläggande undervisning , Gymnasieutbildning ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
. uppgift saknas

Uppgifter

Driftsutgifterna för utbildning efter användningsmål, mn euro

Driftsutgifterna för utbildning efter användningsmål.

Driftsutgifterna för utbildning reellt efter användningsmål, mn. euro

Driftsutgifterna för utbildning reellt efter användningsmål.

Reell årlig förändring av driftsutgifterna för utbildning, %

Reell årlig förändring av driftsutgifterna för utbildning.

Driftsutgifterna för utbildning i relation till bruttonationalprodukten, %

Driftsutgifterna för utbildning i relation till bruttonationalprodukten.