Till toppen

StatFin

 1. 133n -- Avbrott i utbildningen efter utbildningssektor och landskap, läsår 2018/2019 -- läsår 2019/2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20311 Ändrad senast: 2022-03-17

  1. Utbildningssektor: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  2. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Utlandet (21)
  3. År: Läsår 2018/2019, Läsår 2019/2020, (2)
  4. Uppgifter: Antal studerande vid beräkningen av avbrott 20.9., Avbrutit studierna inom utbildn. sektorn i landskapet, %, Avbrutit studierna inom utbildningssektorn, %, Avbrutit examensinriktad utbildning helt, %, (4)


 2. 133p -- Avbrott inom utbildningssektor och i examensinriktad utbildning efter kommun, läsår 2018/2019 -- läsår 2019/2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 58791 Ändrad senast: 2022-03-17

  1. Utbildningssektor: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  2. Utbildningskommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavus, ..., Okänd (233)
  3. År: Läsår 2018/2019, Läsår 2019/2020, (2)
  4. Uppgifter: Antal studerande vid beräkningen av avbrott 20.9., Avbrutit studierna inom utbildningssektorn, %, Avbrutit examensinriktad utbildning helt, %, (3)


 3. 133u -- Avbrott i utbildningen efter utbildningsområde, (Nationell utbildningsklassificering), personer under 25 år inom yrkesutbildning, läsår 2018/2019 -- läsår 2019/2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17926 Ändrad senast: 2022-03-17

  1. Utbildningssektor: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  2. Utbildningsområden: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, ..., Tjänstebranschen (12)
  3. År: Läsår 2018/2019, Läsår 2019/2020, (2)
  4. Uppgifter: Antal studerande vid beräkningen av avbrott 20.9., Avbrutit studierna i utbildningsområdet inom utbildningssektorn, %, Avbrutit studierna inom utbildningssektorn, %, Avbrutit examensinriktad utbildning helt, %, (4)


 4. 13ez -- Avbrott i utbildningen efter utbildningssektor och utbildningsområde, nivå 1 (Nationella utbildningsklassificeringen), läsår, 2018/2019 -- 2019/2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22183 Ändrad senast: 2022-03-17

  1. År: 2018/2019, 2019/2020, (2)
  2. Utbildningssektor: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  3. Utbildningsområden: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, ..., Tjänstebranschen (12)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antal studerande vid beräkningen av avbrott 20.9., Avbrutit studierna i utbildningsområdet inom utbildningssektorn, %, Avbrutit studierna inom utbildningssektorn, %, Avbrutit examensinriktad utbildning helt, %, (4)


 5. 13f2 -- Avbrott i utbildningen efter utbildningssektor och utbildningsområde, nivå 2 (Nationella utbildningsklassificeringen), läsår, 2018/2019 -- 2019/2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32693 Ändrad senast: 2022-03-17

  1. År: 2018/2019, 2019/2020, (2)
  2. Utbildningssektor: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  3. Utbildningsområden: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De konstnärliga områdena, ..., Transporttjänster (29)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antal studerande vid beräkningen av avbrott 20.9., Avbrutit studierna i utbildningsområdet inom utbildningssektorn, %, Avbrutit studierna inom utbildningssektorn, %, Avbrutit examensinriktad utbildning helt, %, (4)


 6. 13f8 -- Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbilding, 2000/2001 -- 2019/2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12360 Ändrad senast: 2022-03-17

  1. År: 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, ..., 2019/2020 (20)
  2. Uppgifter: Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar), Yrkesutbildning (riktad till ungdomar / yrkesinriktade grundexamina), Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina), Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina), (4)


 7. 13jc -- Avbrott i utbildningen efter utbildningssektor och åldersgrupp, läsår 2018/2019 -- läsår 2019/2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14841 Ändrad senast: 2022-03-17

  1. År: Läsår 2018/2019, Läsår 2019/2020, (2)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 16, 17, 18, ..., 50 - (11)
  4. Utbildningssektor: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  5. Uppgifter: Antal studerande vid beräkningen av avbrott 20.9., Avbrutit studierna inom utbildningssektorn, %, (2)


 8. 13ji -- Avbrott i utbildningsområde efter utbildningssektor, läsår 2018/2019 -- läsår 2019/2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29038 Ändrad senast: 2022-03-17

  1. År: Läsår 2018/2019, Läsår 2019/2020, (2)
  2. Utbildningssektor: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  3. Utbildningsområde: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, ..., Tjänstebranschen (12)
  4. Uppgifter: Antal studerande vid beräkningen 20.9., antal, Examen inom eget utbildningsområde, %, Studerat inom eget utbildningsområde, %, Avbrutit studierna i utbildningsområdet inom utbildningssektorn, %, ..., Avbrutit examensinriktad utbildning helt, % (10)