Till toppen

11g4 -- Direkt sökning i fortsatta studier bland dem som gått ut grundskolans nionde klass, 2002-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 19

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner

Läroanstalters förläggningslandskap

I tidsseriern har områdesindelningen från år 2019 använts.

Sökning till fortsatta studier

Uppgiften de som i första hand sökt till handledande eller förberedande utbildning eller påbyggnadsundervisning (årskurs 10) erhållits första gången för statistikåret 2014. Uppgiften om elever som inte sökst någon studieplats år 2008 är undertäckt.

Uppgifter

Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt

Från och med år 2020 ingår bara personer under 19 år som gått ut grundskolan.