Till toppen

11fy -- Direkt placering i fortsatta studier efter utgången av grundskolans nionde klass, 2000-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 21

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 295

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Uppgifter om elever som övergått till påbyggnadsundervisning (årskurs 10) inom den grundläggande utbildningen och förberedande och handledande utbildningar är tillgängliga fr.o.m. år 2014.

Läroanstalters förläggningsområde

I tidsseriern har områdesindelningen från år 2019 använts. X=okänd 200=utomlands.

Uppgifter

Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt

Från och med år 2020 ingår bara personer under 19 år som gått ut grundskolan.