Till toppen

StatFin

 1. 11fy -- Direkt placering i fortsatta studier efter utgången av grundskolans nionde klass, 2000-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 201157 Ändrad senast: 2021-12-09

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. Läroanstalters förläggningsområde: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (295)
  3. Forsatta-studier: Total, Fortsatte direkt på gymnasieutbildning, Fortsatte direkt på yrkesutbildning, Fortsatte direkt på påbyggnadsundervisning (årskurs 10), ..., Fortsatte inte direkt med nämnda utbildningar (6)
  4. Uppgifter: Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt, (1)


 2. 11g4 -- Direkt sökning i fortsatta studier bland dem som gått ut grundskolans nionde klass, 2002-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 61322 Ändrad senast: 2021-12-09

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. Läroanstalters förläggningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  4. Sökning till fortsatta studier: Total, De som i första hand sökt till gymnasieutbildning direkt efter utgången av grundskolan, De som i första hand sökt till yrkesutbildning direkt efter utgången av grundskolan, De som i första hand sökt till påbyggnadsundervisning (årskurs 10) direkt efter utgången av grundskolan, ..., Deltog inte i gemensam antagning direkt efter utgången av grundskolan (6)
  5. Uppgifter: Antal elever som gått ut grundskolans nionde klass totalt, (1)


 3. 11g8 -- Nya studenternas direkta placering till fortsatta studier, 2003-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 315005 Ändrad senast: 2021-12-09

  1. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2020 (18)
  2. Läroanstalters förläggningsområde: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavus, ..., Okänd (239)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Fortsatta studier: Total, Fortsatte direkt på yrkesutbildning, Fortsatte studierna direkt på yrkeshögskoleutbildning, Fortsatte studierna direkt på universitetsutbildning, Fortsatte inte direkt med nämnda utbildningar (5)
  5. Uppgifter: Studenter totalt, (1)


 4. 11ga -- Nya studenternas direkt sökning till fortsatta studier, 2003-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 370014 Ändrad senast: 2022-02-02

  1. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2020 (18)
  2. Läroanstalters förläggningsområde: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavus, ..., Okänd (239)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Sökning till fortsatta studier: Total, De som sökt till yrkesutbildning under studentåret, De som bara sökt till yrkeshögskoleutbildning (yh) under studentåret, De som sökt till både yh- och universitetsutbildning under studentåret, ..., Sökte inte till fortsatta studier under studentåret (6)
  5. Uppgifter: Studenter totalt, (1)


 5. 11gf -- Utbildningssökande efter tidigare examen, 2012-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18666 Ändrad senast: 2021-12-09

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2020 (9)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildningssektor: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  4. Tidigare examen: Total, Studentexamen, studentexamen och yrkesexamen på andra stadiet, Yrkesexamen på andra stadiet, ..., Grundskola eller tidigare utbildning okänd (11)
  5. Uppgifter: Sökandena, (1)


 6. 11gg -- Nya studerande efter tidigare examen, 2012-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 242362 Ändrad senast: 2021-12-09

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2020 (9)
  2. Tidigare examen: Total, Studentexamen, studentexamen och yrkesexamen på andra stadiet, Yrkesexamen på andra stadiet, ..., Grundskola eller tidigare utbildning okänd (13)
  3. Utbildning: Gymnasieutbildning, Yrkesinriktad grundexamen, Yrkesexamen, Specialyrkesexamen, ..., Total (10)
  4. Utbildningsområde: Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Utbildningsområde totalt (12)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Uppgifter: Nya studerande, (1)