Till toppen

137r -- Grundskolelever som fått särskilt stöd efter ställe där undervisning anordnas och region, 2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Förskoleelever som fått ett beslut om särskilt stöd , Förskoleelever efter ställe där specialundervisning anordnas, helt i specialgrupper eller -klasser , Förskoleelever efter ställe där specialundervisning anordnas, 1-19 % av undervisningen i grupper inom den allmänna undervisningen ,

Valda 1 Totalt 30

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Esbo , Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 311

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Obs:

Uppgifterna om ställe där specialundervisningen anordnas har korrigerats för några kommuners del 30.6.2021. De totala antalen efter region är oförändrade.
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Som regionuppgift anges läroanstaltens lokaliseringsområde enligt det senaste årets kommunindelning. I siffrorna om påbyggnadsundervisning (årskurs 10) ingår elever av läroanstaltstyperna 11, 12 och 19. Fr.o.m. år 2020 baserar sig uppgifterna på utbildningsstyrelsens informationsresurs Koski samt på uppgifter från Ålands statistikbyrå och Europaskolan i Helsingfors.