Till toppen

137p -- Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter vuosiluokka och region, 2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla elever totalt , Förskoleelever totalt , Elever inom grundläggande utbildning, årskurserna 1-6, totalt ,

Valda 1 Totalt 30

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Esbo , Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 311

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift Som regionuppgift anges läroanstaltens lokaliseringsområde enligt det senaste årets kommunindelning. I siffrorna om påbyggnadsundervisning (årskurs 10) ingår elever av läroanstaltstyperna 11, 12 och 19.