Till toppen

137b -- Grundskoleelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter stödform och region, 2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Elever med intensifierat stöd totalt , Intensifierat stöd inkl. specialundervisning på deltid , Intensifierat stöd inkl. stödundervisning ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Esbo , Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 311

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift Intensifierat och särskilt stöd som eleven fått kan innehålla flera stödformer, t.ex. både specialundervisning på deltid och biträdestjänster. Stödform har inte angetts för grupper på mindre än 10 studerande på grund av slumpvariation. Dessa uppgifter är dock med i alla totalantal. Som regionuppgift anges läroanstaltens lokaliseringsområde enligt det senaste årets kommunindelning. .

Region

I tabellen har det senaste statistikårets regionindelningar använts. Kommun är den kommun där läroanstalten ligger.