Till toppen

136g -- Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter vuosiluokka och region, 2011-2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 9

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 312

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Förskoleundervisning , Årskurs 1 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift

Region

I tabellen har det senaste statistikårets regionindelningar använts. Kommun är den kommun där läroanstalten ligger.
Årskurs

Årskurs

Uppgifter om specialundervisning anges inte, om storleken på årskursen är under 10 elever.

Uppgifter

Elever som får intensifierat stöd

Med elever inom intensifierat stöd avses elever som har en plan för lärande inom intensifierat stöd.

Elever som får särskilt stöd

Med elever inom särskilt stöd avses elever som har ett beslut om särskilt stöd.