Till toppen

114d -- Grundskoleelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter stödform och region, 2011-2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Intensifierat stöd, totalt , Intensifierat stöd inkl. specialundervisning på deltid , Intensifierat stöd inkl. stödundervisning ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 312

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift Intensifierat och särskilt stöd som eleven fått kan innehålla flera stödformer, t.ex. både specialundervisning på deltid och biträdes- och/eller tolkningstjänster. Stödform har inte angetts för grupper på mindre än 10 studerande på grund av slumpvariation. Dessa uppgifter är dock med i alla totalantal. Som regionuppgift anges läroverkets lokaliseringsområde enligt kommunindelningen år 2019.