Till toppen

114c -- Elever som fått specialundervisning på deltid under läsåren, läsår 2005/2006 -- läsår 2018/2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 312

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Läsår 2005/2006 , Läsår 2006/2007 , Läsår 2007/2008 ,

Valda 0 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Som regionuppgift anges läroverkets lokaliseringsområde enligt kommunindelningen år 2018.

Uppgifter

Alla grundskolelever under höstterminen

Uppgiften om alla elever gäller situationen 20.9 under höstterminen.

Elever med specialundervisning på deltid

Hur många av eleverna (per 20.9) fick specialundervisning på deltid under läsåret.