Till toppen

114b -- Grundskolelever som fått särskilt stöd efter ställe där undervisning anordnas och region, 2011-2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Undervisning helt i grupp inom den allmänna undervisningen , 51-99 % av undervisningen i grupp inom den allmänna undervisningen , 21-50 % av undervisningen i grupp inom den allmänna undervisningen ,

Valda 1 Totalt 8

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 312

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Som regionuppgift anges läroverkets lokaliseringsområde enligt kommunindelningen år 2019.