To the Top

004 -- Muualla kuin peruskouluissa annetun perusopetuksen opiskelijoiden kielivalinnat maakunnittain, opetuskielittäin 2019
Variabel översikt
Oppilaitoksen sijaintimaakunta
Oppilaitoksen opetuskieli
Opiskeltu kieli
Opiskellun kielen laajuus
Tiedot
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Oppilaitoksen sijaintimaakunta

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Koko maa , Uusimaa , Varsinais-Suomi ,

Valda 0 Totalt 18

Optional variable

Oppilaitoksen opetuskieli


Valda 0 Totalt 4

Optional variable

Opiskeltu kieli

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Englanti , Ruotsi , Suomi ,

Valda 0 Totalt 11

Optional variable

Opiskellun kielen laajuus


Valda 0 Totalt 5

Optional variable

Tiedot

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Sisältää Muualla kuin peruskouluissa annetun perusopetuksen opiskelijoiden kielivalinnat.
Muualla kuin peruskouluissa annetun perusopetuksen opiskelijoita oli vuonna 2019 yhteensä 4 708 ,joista miehiä 2 718 ja naisia 1 990.
Taulukossa on käytetty oppilaitoksen tilastovuoden alueluokituksia.
Opetuskieli on oppilaitoksen opetuskieli.
Kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuseloste