To the Top
 1. 11p7 -- Studerande i yrkesutbildning, 2016-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11554998 Ändrad senast: 2019-09-27

  1. Utbildningsslag: Totalt, Grundläggane yrkesutbildning, inte lävroantalsutbildning, Yrkesexamen, inte läroavtalsutbildning, Specialyrkesexamen, inte läroavtalsutbildning, ..., Specialyrkesexamen, läroavtalsutbildning (7)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, 32 Yrkesutbildning, 33 Yrkesexamen, 41 Specialyrkesexamen, (4)
  3. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  4. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  5. Ålder då studierna inleddes: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 60 - (11)
  6. År: 2016, 2017, 2018, (3)
  7. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  8. Uppgifter: Nya studerande i yrkesutbildning (antal), Nya studerande i yrkesutbildning 20.9. (antal), Studerande i yrkesutbildning (antal), Studerande i yrkesutbildning 20.9. (antal), Examina i yrkesutbildning (antal) (5)


 2. 12sw -- Studerande och examina i yrkesutbildning, 2019

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9108819 Ändrad senast: 2020-09-29

  1. Utbildningsslag: Totalt, Grundläggande yrkesutbildning (omfattar inte utbildningsavtals- eller läroavtalsperioder), Yrkesexamen (omfattar inte utbildningsavtals- eller läroavtalsperioder), Specialyrkesexamen (omfattar inte utbildningsavtals- eller läroavtalsperioder), ..., Specialyrkesexamen (omfattar läroavtalsperioder) (13)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, 32 Yrkesutbildning, 33 Yrkesexamen, 41 Specialyrkesexamen, (4)
  3. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  4. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  5. Ålder då studierna inleddes: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., Okänd (12)
  6. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  7. År: 2019, (1)
  8. Uppgifter: Nya studerande i yrkesutbildning (antal), Nya studerande i yrkesutbildning 20.9. (antal), Studerande i yrkesutbildning (antal), Studerande i yrkesutbildning 20.9. (antal), Examina i yrkesutbildning (antal) (5)