Till toppen

StatFin

 1. 12dz -- Deltagande i vuxenutbildning efter ålder, 1990-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22825 Ändrad senast: 2018-05-09

  1. År: 1990, 1995, 2000, 2006, ..., 2017 (6)
  2. Ålder: 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, 45 - 54, 55 - 64 (5)
  3. Uppgifter: Deltagare i vuxenutbildning, antal, Deltagare i vuxenutbildning, %, Deltagare i arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning, antal, Deltagare i arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning, %, ..., Deltagare i annan än arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning, % (8)


 2. 12ea -- Deltagande i vuxenutbildning efter kön, 1990-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22331 Ändrad senast: 2018-05-09

  1. År: 1990, 1995, 2000, 2006, ..., 2017 (6)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Deltagare i vuxenutbildning, antal, Deltagare i vuxenutbildning, %, Deltagare i arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning, antal, Deltagare i arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning, %, ..., Deltagare i annan än arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning, % (8)