Till toppen

12ky -- Studerande och examina i kulturbranschens examensinriktad utbildning (Statistikcentralens utbildningsklassificering), 2004-2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Nya studerande totalt , Nya studerande, kvinnor , Nya studerande, män ,

Valda 1 Totalt 9

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 321101 Artesan, grundexamen inom hantverk och konstindustri , 321141 Grundexamen inom konstindustrin ,

Valda 0 Totalt 171

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Studerande och examina vid läroanstalter som ger en helhetsbild av studerande och examina inom examensinriktad utbildning. Olika utbildningar finns med i statistiken med enhetliga begrepp och klassificeringar.