Till toppen

12kp -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsområde i kultur, 2007-2018

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Yrkesutbildning , Yrkesexamen ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner

Uppgifter

Studerande (antal)

Uppgifterna om studerandena beskriver situationen den 20 september.

Sysselsatta studerande (antal)

Sysselsatta studerande har 20.9. studerat inom utbildning som leder till examen och de har haft ett gällande anställningsförhållande statistikårets sista vecka.