11zk -- Allmänna bibliotek i fasta Finland, 1999-2019
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 33 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2020-05-29
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Huvudbibliotek (antal):
antal
Filialbibliotek (antal):
antal
Anstaltsbibliotek (antal):
antal
Bibliotek totalt (antal):
antal
Bokbussar (antal):
antal
Hållplatser för bokbussar (antal):
antal
Bokbåtar (antal):
antal
Hållplatser för bokbåtar (antal):
antal
Böcker i mediebeståndet, 1000 st:
lukumäärä tuhansina
Övriga mediebeståndet, 1000 st:
lukumäärä tuhansina
Mediebeståndet totalt, 1000 st:
lukumäärä tuhansina
Anskaffning av böcker, 1000 st:
lukumäärä tuhansina
Anskaffning av övriga medier, 1000 st:
lukumäärä tuhansina
Anskaffningar totalt, 1000 st:
lukumäärä tuhansina
Omkostnader totalt (1 000 e):
tusen euro
Personalkostnader (1 000 e):
tusen euro
Kostnader för medieanskaffningar (1 000 e):
tusen euro
Övriga omkostnader (1 000 e):
tusen euro
Omkostnader per invånader (e/invånare):
euro
Personal totalt (årsverken):
htv
Årsverken avlönade av biblioteket (åsrverken):
htv
Övriga årsverken (årsverken):
htv
Fysiska besök på biblioteken, 1000 st:
lukumäärä tuhansina
Fysiska besök på biblioteken per invånare, st/invånare:
antal
Webbesök, 1000 st:
lukumäärä tuhansina
Låntagare, 1000 st:
lukumäärä tuhansina
Låntagare / invånare, %:
prosenttia
Utlåning totalt, 1000 st:
lukumäärä tuhansina
Utlåning ava böcker, 1000 st:
lukumäärä tuhansina
Utlåning av övriga medier, 1000 st:
lukumäärä tuhansina
Inkomna fjärrlån, 1000 st:
lukumäärä tuhansina
Avsända fjärrlån, 1000 st:
lukumäärä tuhansina
Totalutlåning per invånare (antal /invånare):
antal
Kommande uppdatering
2021-04-26
Skapad datum
2019-12-03
Källa
Kultur, Statistikcentralen
Matris
005_11zk_2019
Fotnoter