Till toppen

11zj -- Kulturarvet, konstbranscherna samt ekonomi, utbildning, arbetskraft och företagsverksamhet inom kultur efter område, 2000-2021

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Byggda kulturmiljöer av riksintresse (antal) , Objekt som skyddats med stöd av byggnadsskyddslagen samt lagen om skyddande av byggnadsarvet (antal) , Statsägda byggnader som skyddats med stöd av byggnadsskyddsförordningen (antal) ,

Valda 1 Totalt 47

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 22

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
- värdet noll

Uppgifter

Byggda kulturmiljöer av riksintresse (antal)

Källa: Museiverket

Objekt som skyddats med stöd av byggnadsskyddslagen samt lagen om skyddande av byggnadsarvet (antal)

Källa: Miljöministeriet, Ålands landskapsregering, från och med 2016 informationstjänsten Liiteri

Statsägda byggnader som skyddats med stöd av byggnadsskyddsförordningen (antal)

Källor: Miljöministeriet, från och med 2016 Informationtjänsten Liiteri

Fasta fornlämningar (antal)

Källor: Museiverket, från och med 2016 informationstjänsten Liiteri, Ålands landskapsregering

Fasta fornlämningar (antal/100 km2)

Lähteet: Museovirasto, 2016 alkaen Elinympäristön tietopalvelu Liiteri, Ålands landskapsregering

Traditionsfartyg (antal)

Källa: Museiverket

Museivägar (antal)

Källa: Trafikledsverket

Museer som sköts på heltid (antal)

Källor: Museiverket, Ålands museum, Ålands sjöfartsmuseum

Föremål i museisamlingarna (exklusive Åland) (antal)

Källa: Museiverket

Föremål i museisamlingarna (exklusive Åland) (antal/100 inv.)

Källa: Museiverket

Verk i konstmuseerna (exklusive Åland) (antal)

Källa: Museiverket

Verk i konstmuseerna (exklusive Åland) (antal/100 inv.)

Källa: Museiverket

Prov i naturvetenskapliga museer (exklusive Åland) (antal)

Källa: Museiverket

Prov i naturvetenskapliga museer (exklusive Åland) (antal/100 invånare)

Källa: Museiverket

Bilder i museisamlingarna (exklusive Åland) (antal)

Källa: Museiverket

Bilder i museisamlingarna (exklusive Åland) (antal/100 inv.)

Källa: Museiverket

Allmänna bibliotek (antal)

Källa: http://tilastot.kirjastot.fi

Samlingar på allmänna bibliotek (antal)

Källa: http://tilastot.kirjastot.fi

Samlingar på allmänna bibliotek (antal/invånare).)

Källa: http://tilastot.kirjastot.fi

Teatrar under teater- och orkesterlagen samt Finlands Nationalteater (antal)

Källa: Informationscentralen för teater i Finland

Regionala danscentra (antal)

Källa: Informationscentralen för Dans i Finland

Orkestrar under teater- och orkesterlagen (antal)

Källor: Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Symfoniorkestrar rf.

Biografsalonger (antal)

Källa: Finlands filmstiftelse

Filmcentra (antal)

Källor: Filmcentra

Gästateljéer och konstnärsresidens (antal)

Källa: Ateljéstiftelsen vid Konstnärsgillet i Finland

Fotograficentra (antal)

Källor: Fotograficentra

Hantverks- och hemslöjdföreningar (antal)

Källa: Taitoliitto

Kulturevenemang (Finland Festivals) (antal)

Källa: Finland Festivals

Undervisnings- och kulturministeriets understöd för kulturevenemang (e)

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet

Kulturella byggnader (antal)

Källa: Statistikcentralen / individstatistik, byggnader och bostäder

Föreningshus (antal)

Källa: Finlands Hembygdsförbund

Mångkulturcentra (antal)

Källor: Mångkulturcentra

Nettodriftskostnader i kommunerna inom kulturbranschen (e/invånare)

Källa: Statistikcentralen / regional ekonomisk statistik

Läroinrättningar med utbildning som leder till kulturexamen (antal)

Källa: Statistikcentralen / utbildning

Läroinrättningar med kulturutbildning inom fritt bildningsarbete (antal)

Källa: Statistikcentralen / utbildning

Sysselsatt arbetskraft inom kultur (TOL2002, från och med 2009 TOL2008) (antal)

Källa: Statistikcentralen / sysselsättning

Bokutgivare (arbetsställen) (klass 22110/TOL2002, från och med 2008 58110/TOL2008) (antal)

Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret

Bokhandlar (arbetsställen) (klass 52472/TOL2002, från och med 2008 47610/TOL2008) (antal)

Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret

Antikvariat (arbetsställen) (klass 52502/TOL2002, från och med 2008 47792/TOL2008) (antal)

Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret

Utgivare av dagstidningar (arbetsställen) (klass 22120/TOL2002, från och med 2008 58130/TOL2008) (antal)

Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret

Utgivare av tidskrifter (arbetsställen) (klass 22130/TOL2002, från och med 2008 58142/TOL2008) (antal)

Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret

Fonogramutgivare (arbetsställen) (klass 22140/TOL2002, från och med 2008 59200/TOL2008) (antal)

Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret

Musikaffärer (arbetsställen) (klass 52452/TOL2002, från och med 2008 47630 och 47595/TOL2008) (antal)

Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret

Konsthandlar (arbetsställen) (klass 52484/TOL2002, från och med 2008 47781/TOL2008) (antal)

Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret

Antikvitetsaffärer (arbetsställen) (klass 52501/TOL2002, från och med 2008 47791/2008) (antal)

Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret

Fotoaffärer (arbetsställen) (klass 52485/TOL2002, från och med 2008 47782/TOL2008) (antal)

Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret

Arbetsställen i företagen inom kulturbranschen (TOL2002, från och med 2009 TOL2008) (antal)

Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret