Till toppen

11yn -- Työllinen työvoima kulttuuriammateissa työnantajasektorin mukaan, 2010-2018

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 1221 Försäljnings- och marknadsföringschefer , 1222 Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer ,

Valda 0 Totalt 48

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Den privata sektorn , Staten ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Referenstidpunkten för statistiken är årets sista vecka (25.-31.12.).

Tabellens uppgifter är slutgiltiga.