Till toppen

006 -- Internetanvändning för kulturändamål (% av 16-89-åringar)

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Har använt internet , Lyssnat på eller laddat ner musik från webben till datorn eller annan apparat , Använt televisionsbolagens webbtvtjänster (t.ex. Yle Areena) ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 16-24 , 25-34 ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Användning av internet till privata ändamål.#Urvalsundersökning som görs varje vår och som omfattar befolkning i åldern 16–74 år (2013-> 16-89 år)..
'..' = Frågades inte år 2009.
Beskrivning
Begrepp och definitioner