Till toppen

StatFin

 1. 11yl -- Sysselsatt arbetskraft inom kulturyrken efter yrkesgrupp (YKL 2010), kön och år, 2010-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17873 Ändrad senast: 2021-04-19

  1. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1221 Försäljnings- och marknadsföringschefer, 1222 Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer, 2161 Arkitekter inom husbyggande, ..., 7323 Efterbehandlare och bokbinderiarbetare (48)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  4. Uppgifter: Sysselsatta inom kulturyrken, (1)


 2. 11ym -- Sysselsatt arbetskraft inom kulturyrken efter yrkesgrupp (YKL 2010), utbildningsnivå och år, 2010-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24745 Ändrad senast: 2021-04-19

  1. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1221 Försäljnings- och marknadsföringschefer, 1222 Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer, 2161 Arkitekter inom husbyggande, ..., 7323 Efterbehandlare och bokbinderiarbetare (48)
  2. Utbildingsnivå: Totalt, 3-4 Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå, 5 Lägsta högre nivå, 6 Lägre högskolenivå, ..., 9, X Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (7)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  4. Uppgifter: Sysselsatta inom kulturyrken, (1)


 3. 11yn -- Työllinen työvoima kulttuuriammateissa työnantajasektorin mukaan, 2010-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23289 Ändrad senast: 2021-04-19

  1. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1221 Försäljnings- och marknadsföringschefer, 1222 Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer, 2161 Arkitekter inom husbyggande, ..., 7323 Efterbehandlare och bokbinderiarbetare (48)
  2. Arbetsgivarsektorn: Totalt, Den privata sektorn, Staten, Kommun, ..., Okänd (7)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  4. Uppgifter: Sysselsatta inom kulturyrken, (1)


 4. 11zj -- Kulturarvet, konstbranscherna samt ekonomi, utbildning, arbetskraft och företagsverksamhet inom kultur efter område, 2000-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 180989 Ändrad senast: 2020-12-14

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK01 Nyland utan huvudstadsregionen (22)
  3. Uppgifter: Byggda kulturmiljöer av riksintresse (antal), Objekt som skyddats med stöd av byggnadsskyddslagen samt lagen om skyddande av byggnadsarvet (antal), Statsägda byggnader som skyddats med stöd av byggnadsskyddsförordningen (antal), Fasta fornlämningar (antal), ..., Arbetsställen i företagen inom kulturbranschen (TOL2002, från och med 2009 TOL2008) (antal) (47)


 5. 11zk -- Allmänna bibliotek i fasta Finland, 1999-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 48205 Ändrad senast: 2021-04-20

  1. År: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2020 (22)
  2. Uppgifter: Huvudbibliotek (antal), Filialbibliotek (antal), Anstaltsbibliotek (antal), Bibliotek totalt (antal), ..., Totalutlåning per invånare (antal /invånare) (33)


 6. 12kp -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsområde i kultur, 2007-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24708 Ändrad senast: 2020-04-28

  1. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, De tekniska områdena (5)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, Yrkesutbildning, Yrkesexamen, Specialyrkesexamen, ..., Doktorsexamen (10)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  5. Uppgifter: Studerande (antal), Sysselsatta studerande (antal), (2)


 7. 123w -- Huvudsaklig verksamhet bland personer som avlagt examen inom kulturbranschen ett år efter examen, 2007-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 95478 Ändrad senast: 2021-04-22

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, 32 Yrkesutbildning, 33 Yrkesexamen, 41 Specialyrkesexamen, ..., 82 Doktorsexamen (11)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Utbildningsområde: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, allmänna utbildningsprogram, De konstnärliga områdena, ..., Arkitektur och byggnadsteknik (8)
  5. Uppgifter: Utexaminerade totalt, Heltidssysselsatta, Sysselsatta studerande, Heltidsstuderande, ..., Övriga (6)


 8. 12ky -- Studerande och examina i kulturbranschens examensinriktad utbildning (Statistikcentralens utbildningsklassificering), 2004-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 291033 Ändrad senast: 2021-04-22

  1. Utbildning: SSS Totalt, 321101 Artesan, grundexamen inom hantverk och konstindustri, 321141 Grundexamen inom konstindustrin, 321203 Dansmusiker, ..., 855801 Tekn. dr, arkitektur (171)
  2. Utbildningssektor: Totalt, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning, (4)
  3. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  4. Uppgifter: Nya studerande totalt, Nya studerande, kvinnor, Nya studerande, män, Studerande totalt, ..., Avlagda examina totalt, män (9)


 9. 006 -- Internetanvändning för kulturändamål (% av 16-89-åringar)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11093 Ändrad senast: 2016-12-09

  1. Har använt internetÄndamål: Har använt internet, Lyssnat på eller laddat ner musik från webben till datorn eller annan apparat, Använt televisionsbolagens webbtvtjänster (t.ex. Yle Areena), Använt beställningsvideotjänster (t.ex. Netflix, Viaplay), ..., Följt sociala nätverkstjänster (13)
  2. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  3. Åldersgrupp: Totalt, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75-89 (8)