Till toppen

StatFin

 1. 111t -- Omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2021M08*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1045387 Ändrad senast: 2021-10-14

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2021M08* (320)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 2. 111u -- Omsättning inom handeln på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2021Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 244018 Ändrad senast: 2021-10-14

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2021Q2 (106)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 111v -- Omsättning inom handeln på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2021H1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 130039 Ändrad senast: 2021-10-14

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2021H1 (53)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 111w -- Omsättning inom handeln på årsnivå (2015=100), 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 72410 Ändrad senast: 2021-10-14

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 5. 12ym -- Revideringar i omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100), 2019M01-2021M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 88487 Ändrad senast: 2021-10-14

  1. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2021M07 (31)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, 1:a offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (9)


 6. 12yp -- Revideringar i omsättning inom handeln på årsnivå (2015=100), 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22313 Ändrad senast: 2021-10-14

  1. År: 2019, (1)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Genomsnitt av revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, Genomsnitt av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet, Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet, ..., Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (6)