Till toppen

127s -- Hushållens konsumtionsutgifter, årsvis, 1975-2020*

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: I löpande priser, miljoner euro , I föregående års priser, miljoner euro , Volymförändringar, % ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER , 01.1 Livsmedel ,

Valda 0 Totalt 394

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 46

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift
För åren 19751994 har ingen fördelning på 5-siffernivå enligt ECOICOP-klassificeringen beräknats, utan uppgifterna publiceras bara på 4-siffernivå.
Dessa 4-siffernivåer följer ECOICOP-klassificeringen.
Transaktionerna P33K (Finländska hushålls konsumtionsutgifter i utlandet) och P34K (Utländska hushålls konsumtionsutgifter i Finland) framställs bara på totalnivå, inte med en mer detaljerad indelning. Posten för hushållens konsumtionsutgifter P31NCK (Hushållens konsumtionsutgifter (nationellt begrepp)) motsvarar uppgifterna som används i hushållens sektorkonto S14 P31K Individuella konsumtionsutgifter.

År

* preliminär uppgift

År

2019*

* preliminär uppgift

2020*

* preliminär uppgift