Till toppen

124l -- Investeringar och fast kapital, årsvis, 1975-2020*

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: I löpande priser, miljoner euro , I föregående års priser, miljoner euro , Volymförändringar, % ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S1 Totala ekonomin , S11 Icke-finansiella företag , S12 Finansiella företag och försäkringsföretag ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 138

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: N0 Icke-finansiella tillgångar totalt , N111 Bostäder , N111, N112 Byggnader och anläggningar ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 46

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift
Avvikande från andra tabeller i nationalräkenskaperna presenteras här volymserierna uttryckta (exklusive P51K Fast bruttoinvestering) i priserna för basåret 2010 (basindex; kan summeras från underserier) och som serier enligt referensåret 2010 (kedjeindex; kan inte summeras från underserier). Volymserien enligt referensåret 2010 har bildats genom att kedja serierna till föregående års priser.

År

* preliminär uppgift

År

2019*

* preliminär uppgift

2020*

* preliminär uppgift