To the Top

123h -- Inkomster och produktion per sektor och bransch, årligen, 1975-2019*
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Sektor
Obligatoriskt *
Transaktion
Obligatoriskt *
Bransch
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 5

Sektor

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.S1 Totala ekonomin , S11 Icke-finansiella företag , S12 Finansiella företag och försäkringsföretag ,

Valda 0 Totalt 20

Transaktion

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.P1R Produktion till baspris, inkomster , P11R Marknadsproduktion, inkomster , P12R Produktion för egen slutlig användning, inkomster ,

Valda 0 Totalt 21

Bransch

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , A Primärproduktion , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) ,

Valda 0 Totalt 144

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 0 Totalt 45

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift
År
* preliminär uppgift
År
2018*
* preliminär uppgift
2019*
* preliminär uppgift