Till toppen

11ws -- Sysselsättning och arbetstimmarna, årsvis, 1975-2020*

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S1 Totala ekonomin , S1Y Privat sektor , S11 Icke-finansiella företag ,

Valda 0 Totalt 19

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Primärproduktion , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) ,

Valda 0 Totalt 140

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 46

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift

År

* preliminär uppgift

År

2019*

* preliminär uppgift

2020*

* preliminär uppgift