To the Top

11sf -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan, årsvis, 1975-2020*
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Transaktion
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.I löpande priser, miljoner euro , I föregående års priser, miljoner euro , Relation till BNP, % ,

Valda 0 Totalt 13

Transaktion

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris , B1NMH Nettonationalprodukt till marknadspris , P1R Produktion till baspris, inkomster ,

Valda 0 Totalt 61

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 0 Totalt 46

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
År
* preliminär uppgift
År
2018*
* preliminär uppgift
2019*
* preliminär uppgift
2020*
* preliminär uppgift