Till toppen

StatFin

 1. 11fw -- Komponenter av produktivitets förändring per bransch och sektor, årligen, 1975-2019*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3492110 Ändrad senast: 2020-09-10

  1. Bransch: Totalt, A Primärproduktion, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, ..., 97-98 Förvärvsarbete i hushåll (92)
  2. Sektor: S1 Totala ekonomin, S1J Offentlig sektor, S1Y Privat sektor, (3)
  3. Transaktion: P1 Produktion till baspris, B1GPH Bruttoförädlingsvärde till baspris, (2)
  4. Tuottavuustyyppi: Työn tuottavuus, Kokonaistuottavuus, (2)
  5. Uppgifter: Förändring av arbetsproduktiviteten,% (oberoende av produktivitetstyp), Bidrag till omfördelning av arbetstid, Volymförändring, % (oberoende av produktivitetstyp), Bidraget av insatsförbrukningen, ..., Näringsgrenens bidrag till hela ekonomins (16)
  6. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2019* (45)


 2. 11im -- Produktiv kapitalstock och förslitningsgrad per branch, sektor och instrument, årligen, 1975-2019*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1521690 Ändrad senast: 2020-09-10

  1. Bransch: Totalt, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, ..., 97-98 Förvärvsarbete i hushåll (64)
  2. Sektor: S1 Totala ekonomin, S1J Offentlig sektor, S1Y Privat sektor, (3)
  3. Instrument: N111 Bostäder, N1121 Andra byggnader än bostäder, N1122 Anläggningar, N1123 Markförbättringar, ..., TOT Tillgångar totalt (15)
  4. Uppgifter: Produktiv kapitalstock, Prisindex för kapital, 2000=100, Kapitalförslitning branschvis, (3)
  5. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2019* (45)


 3. 12rk -- Netto avkastning och kapital- och arbetskompensation per bransch och sektor, årligen, 1975-2019*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 85184 Ändrad senast: 2020-09-10

  1. Bransch: 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, 03 Fiske och vattenbruk, B Utvinning av mineral (05-09), ..., 97-98 Förvärvsarbete i hushåll (63)
  2. Sektor: S1J Offentlig sektor, S1Y Privat sektor, (2)
  3. Uppgifter: Kapitalersättningar, Arbetskraftsersättningar, Nettoavkastningsgrad, (3)
  4. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2019* (45)


 4. 124k -- Arbetsproduktivitet per bransch och sektor, årsvis, 1975-2020*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2302703 Ändrad senast: 2021-07-14

  1. Sektor: S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S121 Centralbanken, ..., S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer (20)
  2. Bransch: Totalt, A Primärproduktion, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, ..., 97-98 Förvärvsarbete i hushåll (136)
  3. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2020* (46)
  4. Uppgifter: Arbetets produktivitet (förädlingsvärde per arbetstimme), årlig förändring, %, Arbetets produktivitet (bruttoproduktion per arbetstimme), årlig förändring, %, Arbetets produktivitet (förädlingsvärde per arbetstimme), index, 2015=100, Arbetets produktivitet (bruttoproduktion per arbetstimme), index, 2015=100, (4)