Till toppen

StatFin

 1. 138w -- Komponenter av produktivitets förändring (förädlingsvärde/arbetade timmar), 1976-2020*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 235098 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. År: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2020* (45)
  2. Bransch: Totalt, B Utvinning av mineral (05-09), 05-09 Utvinning av mineral, C Tillverkning (10-33), ..., 97-98 Förvärvsarbete i hushåll (78)
  3. Uppgifter: Arbetsproduktiviteten, Bostadsbyggnaders intensivitets bidrag till arbetets produktivitet, Andra byggnaders intensivitets bidrag till arbetets produktivitet, Bidrag av maskiner och apparaters intensivitet till arbetets produktivitet, ..., Bidraget av Multifaktorproduktivitet till volymförändringar av förädlingsvärde (11)


 2. 138x -- Komponenter av produktivitets förändring (produktion/arbetade timmar), 1976-2020*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 144307 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. År: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2020* (45)
  2. Bransch: Totalt, B Utvinning av mineral (05-09), 05-09 Utvinning av mineral, C Tillverkning (10-33), ..., 97-98 Förvärvsarbete i hushåll (78)
  3. Uppgifter: Arbetsproduktivitet baserad på produktion (produktion), Bidrag av insatsförbrukning till arbetets produktivitet (produktion), Bidrag av arbetskraftens kvalitet till arbetets produktivitet (produktion), Kapitaltillskottets bidrag till arbetets produktivitet (produktion), Bidraget av Multifaktorproduktivitet till arbetets produktivitet (produktion) (5)


 3. 138y -- Komponenter av förädlingsvärdens förändring, 1976-2020*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 262922 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. År: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2020* (45)
  2. Bransch: Totalt, B Utvinning av mineral (05-09), 05-09 Utvinning av mineral, C Tillverkning (10-33), ..., 97-98 Förvärvsarbete i hushåll (78)
  3. Uppgifter: Volymförändringar av förädlingsvärde, Bostadsbyggnaders bidrag till volymförändring av förädlingsvärde, Andra byggnaders bidrag till volymförändringar av förädlingsvärde, Bidraget av maskiner och apparater till volymförändringar av förädlingsvärde, ..., Bidraget av Multifaktorproduktivitet till volymförändringar av förädlingsvärde (12)


 4. 138z -- Komponenter av produktions förändring, 1976-2020*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 189474 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. År: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2020* (45)
  2. Bransch: Totalt, B Utvinning av mineral (05-09), 05-09 Utvinning av mineral, C Tillverkning (10-33), ..., 97-98 Förvärvsarbete i hushåll (78)
  3. Uppgifter: Volymförändringar av produktion, Bidrag av insatsförbrukning till volymförändringar av produktion, Bidrag av kvalitetsjusterad arbetskraftsinsats till volymförändringar av produktion, Bidrag av arbetade timmar till volymförändringar av produktion, ..., Bidraget av Multifaktorproduktivitet till arbetets produktivitet (produktion) (7)


 5. 139a -- Arbetskraftinsats, kapitalinsats och deras bidragets vikt, 1976-2020*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 276931 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. År: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2020* (45)
  2. Bransch: 05-09 Utvinning av mineral, 10-12 Livsmedelsframställning tillverkning Etc., 13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri, 16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler, ..., 97-98 Förvärvsarbete i hushåll (59)
  3. Uppgifter: förändring i arbetade timmar, förändring i arbetskraftens kvalitet, förändring i kvalitetsjusterad arbetskraftsinsats, Change in capital input, dwellings, ..., Industries bidrag till arbets produktivitet (21)